Søke barnehageplass?

Vi har felles opptak med Kongsberg kommune - så du må legge inn søknad på Kongsberg.kommune.no Søknadsfrist 1.mars

Vi er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Vi har 5 avdelinger som er inndelt etter barnas alder. Barnehagen holder til på to steder. De tre yngste aldersgruppene er nede i Gravdalsveien 44 og de to eldste gruppene holder til oppe på Bjørkhaugen 13, like ved Hvittingfoss skole.

Pr i dag er det 60 barn hos oss i alderen 1-6 år. Vi har 7 førskolelærere samt en styrer med samme utdanning, så vi har et godt faglig miljø og vi jobber målrettet og godt etter rammeplanen for barnehage.

Ta kontakt med Lin Hege Hogstad, styrer hvis du ønsker å komme å se før du søker.