Vedtekter

Her kan dere lese våre Vedtekter som beskriver hva dere takker ja til ved å ta i mot plass hos oss