Søke barnehageplass?

Vi har felles opptak med Kongsberg kommune - så du må legge inn søknad på Kongsberg.kommune.no Søknadsfrist 1.mars

Vi er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Vi har 3 avdelinger som er inndelt etter barnas alder. Akkurat nå leier vi lokaler et annet sted, slik at førskolegruppa vår har tilhold like ved Hvittingfoss skole.

Pr i dag er det 62 barn hos oss i alderen 1-6 år. Vi har 5 førskolelærere samt en styrer med samme utdanning, så vi har et godt faglig miljø og vi jobber målrettet og godt etter rammeplanen for barnehage.

Ta kontakt med Lin Hege Hogstad, styrer hvis du ønsker å komme å se før du søker.